Missie/visie/DNA

Missie

De Jeugdopleiding van Eendracht Termien wil zoveel mogelijk spelers uit de regio de mogelijkheid bieden om aan sport te doen. Dit gebeurt in een kindvriendelijke omgeving, waar aandacht wordt besteed aan liefde voor voetbal, sociale waarde en voetbaltechnische vaardigheden. Pas als iedere speler met plezier zijn voetbalhobby kan uitoefenen, zijn we geslaagd als Jeugdopleiding Eendracht Termien

Eendracht Termien is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet- voetballers, kortom mensen met een hart voor het Genkse voetbal. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij de club. Zonder een sterke sociale binding kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. Deze vele handen die het grote werk klein maken, vormen het fundament, het kloppende hart, van onze club.

Visie

Het centrale punt in de jeugdopleiding is om jonge spelers stapsgewijs op te leiden tot volwassen voetballers in alle facetten van de voetbalsport, fysisch, technisch, tactisch en mentaal. Deze opleiding gebeurt in een context waarin zij hun sociale vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen. Eendracht Termien ziet zichzelf niet als enkel en alleen een voetbalvereniging. Onze club heeft ook een sociaal/culturele rol binnen de lokale gemeenschap.

Wij zijn van mening dat een speler zich enkel kan ontwikkelen indien hij/zij de sport kan beoefenen op zijn/haar eigen niveau.  Daarom streven wij ernaar om in elke leeftijdscategorie voetbal aan te bieden op zowel het provinciale als het gewestelijke niveau. Om kwaliteit op beide niveaus te garanderen, streven wij naar de inzet van enthousiaste, gediplomeerde trainers met een hart voor de club en een passie voor jeugdopleiding.

We vinden het uitermate belangrijk dat de leden zich sterk identificeren met de club. Eendracht Termien moet bekend staan als een open, familiale en sfeervolle vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Spelers, trainers, medewerkers en supporters horen steeds met een blij gevoel naar de club af te zakken en met plezier deel te nemen aan de sociale activiteiten. We meten dit succes af aan de langdurige lidmaatschappen binnen de club. Aanwezigheid op evenementen en engagement als vrijwilliger, scheidsrechter, trainer of bestuurslid, zijn een ongedwongen en natuurlijke keuze voor spelers en ouders.