winnen primeert

“No pain, no gain.”
“Winning isn’t everything, it’s the only thing ...”
“You don’t win silver you lose gold.“
“Winners never quit and quitters never win.”
“Winners make goals, losers make excuses.”

Aan quotes over winnen en verliezen geen gebrek! Trainers en sporters komen maar al te vaak in de verleiding om rake uitspraken over hun tegenstrevers of concurrenten of over winnen en verliezen te delen.

MAAR WAT BETEKENT ‘WINNEN’ EIGENLIJK VOOR JOU ALS TRAINER?

Is dat een mooie plaats in een klassement, een medaille, een beker, een lovend krantenartikel …? Of is het de fierheid van een sporter die vordering gemaakt heeft, die zich amuseerde op het plein, die zijn ploegmaat een prachtige pass gegeven heeft, die de scheidsrechter met respect behandeld heeft …?

Misschien heb jij het gevoel dat je als trainer voor het ene of het andere moet kiezen, dat je het ene niet kan realiseren zonder op andere vlakken in te boeten. Toch hoeft het zo niet te zijn!

ONTDEK HET HIER!

Bron: http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/iskiezenverliezen.aspx

Hoofdsponsor jeugd

schevenels

Technische staf Jeugd

Sportieve coördinatie:

  • Danny Pludra (U12-U21)
  • Wesley Wypychowski (U6-U11)


Voor administratieve vragen, gelieve contact op te nemen met de administratieve coördinatie: 

  • Frans Jeunen: 0475 42 38 93


Verantwoordelijke refs:

  • Frans Jeunen

Everyday Football App

footbell app

  • errea Deschom cristal JanBergmans Elysee Schevenels 
  •  immolabadia indec Nelissen Wheels mncbusiness Base